100 jaar De Stijl

Lesmateriaal over kunststroming De Stijl voor groep 1-8

In 2017 was het 100 jaar geleden dat de Nederlandse Kunststroming De Stijl werd opgericht. Om dit te vieren vonden er in 2017 door heel Nederland tal van inspirerende evenementen en tentoonstellingen plaats in het kader van het themajaar 'Mondriaan tot Dutch Design'. In de provincie Utrecht ontwikkelden het Centraal Museum, Mondriaanhuis, Kunsthal KAdE in samenwerking met Podium prikkelende en laagdrempelige lessuggesties voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. De leerlingen verdiepen zich in de achtergronden van De Stijl en creëren zelf kunstwerken in de traditie van De Stijl. Het lesmateriaal kan ook na 2017 gebruikt worden.