De Nieuwe Wildernis

De spectaculaire natuurfilm De Nieuwe Wildernis toont een jaar uit het leven van het bijzondere natuurgebied de Oostvaardersplassen. De Oostvaardersplassen vormen het toneel voor de film, maar het verhaal laat zich moeiteloos vertalen naar 'wilde' deltanatuur die in heel Nederland is te vinden. Een geweldig verhaal. Voor een breed publiek en op ongekende wijze toont De Nieuwe Wildernis wat natuur werkelijk is: verwonderend, verrassend en verbazend: grote natuur in een klein land.

Speciaal voor het onderwijs is een deel van het filmmateriaal bewerkt tot 90 korte clips. Deze clips vormen de basis van 9 lessen voor groep 6, 7, 8 over the circle of life en het leven in de Nederlandse natuur. Via het lespakket en de film worden de leerlingen uitgenodigd zelf op onderzoek te gaan in de natuur. Kijk op www.denieuwewildernis.nl/indeklas.

Het lespakket is een samenwerking tussen EMS Films, Podium en Staatsbosbeheer.