Delta in de klas!

Holland, Natuur in de Delta

Na het grote succes van de natuurfilm De Nieuwe Wildernis verscheen in september 2015, de opvolger, Holland, natuur in de Delta. Ook bij deze film hebben EMS FILMS en Podium een geheel gratis lespakket ontwikkeld.

De film Holland, natuur in de Delta is een (her)ontdekking van Nederland. Een ode aan onze rivieren en kustgebied en de rijke natuur die zij onze delta brengen, in alle kracht, raadselen en schoonheid. Het is een film die ons als nooit tevoren de dynamiek en de veerkracht van het land waarin wij leven toont.

Het ontwikkelde educatief materiaal brengt de delta in de klas. De basis van het educatief materiaal is een groot aantal korte clips die zijn samengesteld uit de filmopnames van Holland, natuur in de Delta. Het pakket richt zich op de bovenbouw van het basisonderwijs.

Uniek is de samenwerking met de brede groep (natuur)organisaties als: Staatsbosbeheer, Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat, De12Landschappen en IVN.

Voor het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn aanvullende lessen ontwikkeld: vier vliegen in een klap.