DonorDenkers

Voorlichting over orgaan- en weefseldonatie voor groep 7/8

DonorDenkers is een digitale lesmodule om leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs op een neutrale manier voor te lichten over orgaan- en weefseldonatie. De lesmodule, die in samenwerking met leerkrachten is ontwikkeld, is in te passen in het lesprogramma van het basisonderwijs, bijvoorbeeld in de biologieles. Het geeft leerlingen de mogelijkheid om met elkaar en hun ouders in gesprek te gaan over orgaandonatie en donorregistratie.

De leerkracht bepaalt in interactie met de leerlingen het verloop van de les(sen). Voor leerkrachten is er een praktische docentenhandleiding. Naast de informatie over orgaan- en weefseldonatie vinden leerlingen op de site een quiz, spelletjes, een woordenlijst, een beeldbank en een huiswerkopdracht.

Om leerkrachten eenvoudig kennis te laten maken met DonorDenkers is een introductiefilmpje ontwikkeld waarin de lesmodule kort en krachtig wordt gepresenteerd.

Kinderen die nog meer informatie willen over orgaandonatie, bijvoorbeeld voor een spreekbeurt of werkstuk kunnen aan de slag met de Donorkrant.

Podium ontwikkelde DonorDenkers in opdracht van NTS-Donorvoorlichting, UMCG en het ministerie van VWS. DonorDenkers ontving in juni 2010 de Comenius Edumedia Medaille.