DonorWise

Lesmodule over orgaan- en weefseldonatie voor jongeren 12-20 jaar

Het digitale lespakket DonorWise sluit aan op de vakken biologie, maatschappijleer en Nederlands in het voortgezet onderwijs en burgerschapsvorming in het MBO.

DonorWise is gericht op jongeren van 12 tot 20 jaar. Uit een landelijk onderzoek van Ipsos in opdracht van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS), blijkt dat het merendeel van de ondervraagde leerlingen orgaandonatie een belangrijk onderwerp vindt.

De site heeft als doel leerlingen voor te bereiden op het maken van een weloverwogen keuze over orgaan- en weefseldonatie. Dit gebeurt in de lesmodules door een afwisseling van kennisopbouw en meningsvorming.

DonorWise is opgebouwd uit drie modules.
1. Welke organen kun je doneren?
2. Orgaandonatie, hoe gaat dat?
3. Kan jij al een keuze maken?

Elke module bestaat uit kernonderdelen en een verdiepende laag.
De kernonderdelen zijn geschikt voor alle niveaus.
De verdiepingsonderdelen bouwen op in moeilijkheidsgraad.
Bij iedere module horen filmpjes en verschillende soorten opdrachten.