Droppie Water in de klas

Digibordmodule, app en spelletjes over waterbeheer, -veiligheid en -kwaliteit

Droppiewater.nl is al jaren dé kinderwebsite van de Nederlandse waterschappen. Het bekende stripfiguurtje Droppie Water laat kinderen van 4 tot 12 jaar op een speelse manier kennis maken met waterbeheer, -veiligheid en -kwaliteit. De waterschappen willen met Droppie Water het waterbewustzijn van kinderen vergroten en waterbewust gedrag bevorderen. De website bestaat uit een spelletjes- en informatiedeel voor thuis en een educatief deel voor het onderwijs.

Lesmodule groep 3-8
Met de digibordmodule leren leerlingen van groep 3 t/m 8 dat schoon water belangrijk is, ze leren over het belang van waterbeheer en over het leven van mens, dier en plant in, op en aan het water. De lesmodule bevat meerdere klikplaten voor het digibord. Elke klikplaat behandelt een waterthema. Bij de klikplaten horen downloadbare lesbladen met verwerkingsopdrachten en proefjes voor in de klas. Ook voor buiten zijn er een aantal werkbladen ontwikkeld.

Spelletjes en waterweetjes groep 1-8
Om spelenderwijs meer te leren over water zijn voor thuis een spelletjeswebsite en spelletjesapp ontwikkeld. Op de klikplaten is allerlei informatie over water op te zoeken, ook informatie over de eigen buurt. De spelletjeswebsite is voor alle groepen van het basisonderwijs. Voor kinderen van groep 1 t/m 4 is in de AppStore ook een app beschikbaar voor de iPad.

Droppie Water Webshop
In de Droppie Water webshop kun je diverse materialen bestellen ter ondersteuning van je les of een wateractiviteit, zoals stripboekjes, posters en tattoos.

De lesmodule, en spelletjes zijn ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse waterschappen.