EIC Mainport - Rotterdam

Informatiecentrum en lessenserie over de haven voortgezet onderwijs

Rotterdam is een haven van wereldklasse. Via de haven van Rotterdam wordt werkelijk alles vervoerd. Van appels tot auto’s en van computers tot grondstoffen voor de chemische industrie. De haven is belangrijk voor Nederland, omdat de haven een grote bijdrage levert aan de welvaart in ons land. Er zijn ook veel interessante beroepen en banen te vinden in de haven.

Het EIC is hét Educatief informatiecentrum van de Rotterdamse Haven. Jaarlijks bezoeken circa 20.000 scholieren en studenten de haven en de expositie in het EIC-gebouw op de Landtong Rozenburg. Het ligt pal aan het havenwater en tegelijk midden in de natuur.

Met het lesmateriaal Port Discovery maken bovenbouw vo-leerlingen kennis met de veelzijdige Rotterdamse haven en kunnen ze zich voorbereiden op een bezoek aan de haven.

De lessen bestaan uit een basisdeel, een les met vakspecifieke en verdiepende opdrachten en een afsluitende les met reflectieopdrachten. Opleiding- en beroepsoriëntatie zit in alle lessen verweven. Het basisdeel is geschikt voor de verschillende maatschappelijke vakken en heeft een vakoverstijgend karakter.

Het EIC biedt ook lesmateriaal voor het basisonderwijs, Port Rangers.