Het geheim van de Woudse polder

Over historie, natuur en waterbeheer

In het dorpje 't Woudt lijkt de tijd stil te staan. Al eeuwen staan hier op dezelfde plaats een kerkje, een pastorie, een kosterswoning, een rijtje arbeidershuisjes en drie boerderijen. De bewoners van de Woudse polder werden vaak opgeschrikt door overstromingen en hevige regen. Hoe hebben ze al die tijd de voeten droog weten te houden?

Leerlingen vinden het antwoord hierop tijdens een speurtocht met werkbladen. Na een voorbereidende les in de klas gaan de leerlingen de polder in om uit te vinden welke oplossing het hoogheemraadschap heeft bedacht voor het dreigende water. Ze komen spelenderwijs meer te weten over de historie, de natuur en het waterbeheer door de eeuwen heen. Ze vinden antwoord op de vraag: Wat is het geheim van de Woudse polder?

De speurtocht duurt één tot anderhalf uur en is te downloaden via de site van het Hoogheemraadschap van Delfland. De docentenhandleiding is gratis aan te vragen via educatie@hhdelfland.nl.