Land boven water | vo biologie

'Land boven water' voor het vak biologie onderbouw havo/vwo

Waterbouwprojecten hebben altijd gevolgen voor natuur en milieu. Dat kan een verstorend effect zijn, maar het kan ook kansen bieden. De natuur kan zelfs ingezet worden om méé te bouwen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de aanleg van de Marker Wadden.

In deze les ontdekken leerlingen hoe het zit met de wisselwerking tussen waterbouw en ecologie en hoe bij grote projecten die invloed hebben op het landschap gebouwd wordt met de natuur. Deze biologieles is een onderdeel van Land boven water.

Land boven water is in 2021 bekroond met een Comenius EduMedia Award.