Maasvlakte 2 in gebruik

Les over de ingebruikname van Maasvlakte 2 voor basis- en voortgezet onderwijs

Deze lesbrief gaat over de huidige en toekomstige bedrijvigheid op Maasvlakte 2, duurzaamheid en ruimtelijke inrichting. Er zijn lessen voor groep 7-8, onderbouw voortgezet onderwijs en bovenbouw havo/vwo.
De lessen zijn geschikt als lesvervangend en aanvullend materiaal voor de vakken aardrijkskunde en economie en laten de leerlingen ook nadenken over de invloed van technologische ontwikkeling.

Het lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam.

Kosten

Gratis

Onderwijsniveaus

 • Havo 1 - 5
 • Vwo 1 - 6
 • Basisonderwijs 7, 8
 • Vmbo 1, 2

Vakken

 • Aardrijkskunde
 • Economie

Leergebieden

 • OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld

Subgebieden (wo)

 • Mens en samenleving
 • Ruimte

Sectoren

 • Economie

Profielen

 • Economie & Maatschappij