Museumlessen Universiteitsmuseum Utrecht

Over de snelheid van het geluid en zwerfstenen voor havo/vwo

Met de nieuwe digitale lessen over wetenschapsgeschiedenis kan het Universiteitsmuseum Utrecht haar collectie ook via het onderwijs ontsluiten. Inmiddels zijn twee modules verschenen: één over de snelheid van het geluid en één over zwerfstenen.

In de natuurkundeles over het geluid zijn de leerlingen de assistent van professor Moll. Samen met hem gaan ze heel precies de snelheid van het geluid bepalen, maar dan wel met middelen uit 1823. De leerlingen zoeken uit waar ze deze proef gaan doen. Over welke afstand en welke wetenschappelijke instrumenten ze kunnen gebruiken. En waar ze hulp van anderen nodig hebben.

In de aardrijkskundeles over zwerfstenen ontdekken leerlingen wat ze allemaal te weten kunnen komen door naar een verzameling stenen te kijken. Wat voor stenen zijn het? Van welk gebergte komen ze af? Hoe zijn die stenen hier in Nederland terecht gekomen? Welke reis hebben ze afgelegd en waardoor worden ze juist op die bepaalde plekken gevonden?