Email niet leesbaar? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser.
Lentenieuwsbrief 2014

WNF Rangeractie 2014

Gezond koraal? Help allemaal!

De WNF-Rangerclub voert in 2014 actie voor het behoud van de koraalriffen in Caribisch Nederland. De boodschap is: 'Gezond koraal? Help allemaal!'. Het materiaal is bestemd voor leerlingen van groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs.

Met het lespakket 'Gezond koraal? Help allemaal!' ontdekken leerlingen waarom het beschermen van koraal belangrijk is en hoe ze zelf kunnen bijdragen aan gezond koraal. Het pakket bestaat onder andere uit een introductieles, een verdiepende PowerPointpresentatie, lesbladen en een speciale aflevering van het Ranger Dierenjournaal en Het Klokhuis. Het materiaal is gratis te bestellen op www.rangerclub.nl/lespakket.

Olympisch lespakket populair

Veel aandacht voor Winterspelen in de klas

Al vele jaren ontwikkelt Podium voor NOC*NSF en het Olympisch Stadion Amsterdam een olympisch lespakket voor alle basisschoolleerlingen. Tijdens de zeer succesvolle Winterspelen in Sochi hebben meer dan 3000 scholen gebruikt gemaakt van de lesmodule IK.JIJ.WIJ. Het digitale lesprogramma belicht in uiteenlopende lessen alles over de Olympische Spelen. Ook voor de Spelen in 2016 kunt u weer terecht op www.ikjijwij.info.

Keringhuis - Hoek van Holland

Educatieve rondvaart

Het Keringhuis, Publiekscentrum Water is hét informatiecentrum over hoogwaterbescherming in Zuid-Holland en over de indrukwekkende Maeslantkering. Sinds de opening in 1996 hebben al bijna 1,2 miljoen bezoekers zich hier laten informeren over water en het Nederlandse waterbeleid.

Voor basis- en middelbare scholen is er een speciaal onderwijsprogramma dat aansluit op de kerndoelen. Half april start vanaf het Keringhuis ook een educatieve rondvaart. Wilt u meer weten over de mogelijkheden of wilt u kennismaken met het Keringhuis tijdens een gratis docentenmiddag? Kijk dan op www.keringhuis.nl.


Podium voor Onderwijs

Deze website biedt gevarieerd didactisch materiaal over maatschappelijke thema's als sport, gezondheid, natuur en milieu, cultuur, techniek en economie. Het materiaal is flexibel van opzet, zowel in tijdsduur als werkvormen. Alle middelen worden in opdracht ontwikkeld.

Nieuw lesmateriaal!

Nationale Parken (PO)

Voor groep 5 tot en met 8 zijn twee interactieve natuurlessen ontwikkeld over de bijzondere flora en fauna in onze nationale parken. Voor de iPad is een gratis spelletjesapp beschikbaar. www.nationaalpark.nl/kids

Riool in de klas (PO)

Riool in de klas is een digitale lesmodule voor groep 7 en 8 over goed rioolgebruik. Het lesmateriaal gaat over het belang van een goedwerkend riool, over de reis van het afvalwater en de betekenis van riolering voor onze volksgezondheid. www.nietinhetriool.nl/indeklas

Droppie Water in de klas (PO)

Voor groep 3 en 4 zijn drie digitale waterlessen ontwikkeld. Aan de hand van interactieve klikplaten en lesopdrachten ontdekken leerlingen dat water belangrijk is voor ons allemaal. Ook voor groep 7 en 8 worden dit voorjaar digitale lessen ontwikkeld. www.droppiewater.nl/indeklas

Billy Bankbiljet (PO/VO)

Na de drie succesvolle stripverhalen over Billy Bankbiljet zijn er nu twee nieuwe edities: Billy Bankbiljet gaat over op IBAN en Billy Bankbiljet - veilig, betrouwbaar, efficiënt. www.dnb.nl/onderwijs

Excursies

Feest! Weet wat je viert (PO)

Tot aan de zomervakantie krijgen klassen gratis toegang tot de tentoonstelling Feest! Weet wat je viert in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Ook krijgen ze een museumles. www.feestweetwatjeviert.nl

Amsterdam Exchange Experience (VO/HBO/WO)

Eind vorig jaar was Koningin Maxíma de eerste bezoeker van de Amsterdam Exchange Experience. Beleef en ontdek hier alles over de werking, cultuur en historie van de Amsterdamse Beurs. www.aex.nl/amsterdam-exchange-experience

Geactualiseerd

Scoren met beleid (VO/HBO/WO)

De serious game Scoren met beleid is vernieuwd met vijf geactualiseerde scenario's. www.scorenmetbeleid.nl

Orgaandonatie (PO/VO/MBO)

Samen met de Nederlandse Transplantatie Stichting is een doorlopende leerlijn ontwikkeld over orgaandonatie. Nieuw zijn de demo's op DonorWise.nl voor biologie, Nederlands en maatschappijleer.

In ontwikkeling

Fit & Veilig (alle leeftijden)

Manege-instructeurs kunnen binnenkort lesgeven over ruiterfitheid en veilig leren vallen. Een uitgebreide koffer met materialen en lessen wordt beschikbaar gesteld door Veiligheid NL.

Zuivel magazine (PO)

Vanaf juni is het nieuwe magazine van de Nederlandse Zuivel Organisatie te bestellen.

Werelderfgoed (PO/VO)

In april wordt een digibordmodule gelanceerd over de negen werelderfgoederen in Nederland.

PazzUp (PO/VO)

PazzUp Junior wordt uitgebreid met leerzame proefjes. Voor het voortgezet onderwijs komt er een nieuw toetsblad. www.pazzup.nl

Woudagemaal Lemmer (MBO)

Voor het Woudagemaal wordt gewerkt aan een educatief aanbod voor mbo-studenten.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om u af te melden.
Klik hier om deze nieuwsbrief drie keer per jaar te ontvangen.