Email niet leesbaar? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser.
Herfstnieuwsbrief 2014

Educatie voor 0 tot 4 jarigen

Nieuwe gratis materialen

Voorschoolse educatie voor 0 tot 4-jarigen krijgt landelijk grote aandacht. Er wordt door gemeenten fors ingezet op VVE-programma’s. Podium wil deze ontwikkeling stimuleren met gratis educatieve materialen voor de kinderopvang. Na het grote succes van Leren met Dora en Diego in 2012 verschijnt er deze maand een nieuw boekje met leuke verhalen en opdrachten voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Daarnaast werken we samen met de Efteling aan een educatief pakket voor 0 tot 4 jaar. Dit Jokie-pakket verschijnt in februari 2015.

Kijk op www.podiumvooronderwijs.nl/voorschoolse-educatie.

Magazine Natuurlijk Zuivel

Van koe naar koelkast

Welke weg heeft melk afgelegd voor het melkpak thuis in de koelkast staat? Waarom heeft een koe vier magen? Hoe wordt kaas gemaakt? Heeft een boerin ook een lievelingskoe? En wat zijn de kenmerken van een melkveehouderij? Met het magazine Natuurlijk Zuivel ontdekken leerlingen uit groep 7-8 alles over zuivel. Het materiaal is zeer geschikt als basis voor een uitgebreid project over zuivel en als praktische aanvulling op de lessen uit uw methode over zuivel, voeding en de boerderij.

Op dit moment wordt er ook gewerkt aan een uitgave voor groep 5/6. Meer informatie vindt u op www.zuivelonline.nl.

Donorlessen tijdens Donorweek

Lesmateriaal voor po, vo en mbo

Van 12 t/m 19 oktober is het weer Donorweek. Een goede aanleiding om orgaandonatie ook in de klas te behandelen. Bijvoorbeeld met behulp van onze digitale lespakketten DonorDenkers, DonorWise en Xtralife of de vernieuwde Donorkrant. Uit een landelijk onderzoek in opdracht van de Nederlandse Transplantatie Stichting blijkt dat deze lespakketten prima aansluiten op de verplichte lesstof in het onderwijs. Het merendeel van de ondervraagde leerlingen vindt orgaandonatie bovendien een belangrijk onderwerp.

Kijk op www.podiumvooronderwijs.nl/orgaandonatie.

Time Management Tool

Stopwatch en timers voor het digibord

Voor het organiseren van tijd in de klas heeft Podium nieuwe digibordtools ontwikkeld. De online timers en stopwatches zijn handig om bij allerlei activiteiten in uw klas te gebruiken. De Time Management Tool is digibord-onafhankelijk en vrij te gebruiken. De tool is ontwikkeld in samenwerking met Schoolbordportaal.nl en is sinds de start van het schooljaar al meer dan 65.000 keer gebruikt. De tools worden de komende maanden nog verder uitgebreid.

Kijk op www.podiumvooronderwijs.nl/digibordtools.

Podium voor Onderwijs

Onze website biedt gevarieerd didactisch materiaal over maatschappelijke thema's als sport, gezondheid, natuur en milieu, cultuur, techniek en economie. Het materiaal is flexibel van opzet, zowel in tijdsduur als werkvormen. Alle middelen worden in opdracht ontwikkeld.

Nieuw lesmateriaal!

Educatie bij Woezel & Pip (KDV)

Op 9 september deden 55.000 peuters en kleuters mee met het Woezel & Pip voorleesrecord, georganiseerd door Stichting Lezen & Schrijven. Podium ontwikkelde verdiepende opdrachten bij vier verhalen. Deze zijn nog steeds gratis te gebruiken. Lees meer

Spierbattle '14-'15 (PO)

Lessen voor groep 6 t/m 8 over spieren en spierziekten en de gevolgen van een spierziekte voor je leven. Bij het lesmateriaal zitten ook tips om actie te voeren met de klas. Het materiaal is ontwikkeld in opdracht van het Prinses Beatrix Spierfonds. Lees meer

Knallen met je vrienden (PO/VO)

Halt verzorgt jaarlijks veel voorlichtingen op scholen. De voorlichtingsles over overlast rond de jaarwisseling is vernieuwd. Wilt u ook een voorlichtingsles boeken? Neem dan contact op met het Halt-team bij u in de regio. Lees meer

In de etalage

Trammenland (PO/VO)

(Bijna) brugklassers nemen steeds meer zelfstandig deel aan het verkeer, maar zijn kwetsbaar. Trammenland helpt risico’s te bespreken. Op de site testen de leerlingen hun kennis over verkeersregels en beoordelen ze verkeerssituaties. Lees meer

PazzUp (PO/VO)

De onderwijssite over veiligheid rond het spoor is uitgebreid met een toets voor groep 7/8. Voor het voortgezet onderwijs heeft Pazzup een vernieuwde toets en ook de gastlessen zijn nog steeds aan te vragen. Pazzup.nl/vo heeft onlangs de Comenius Medaille gewonnen. Een prestigieuze Europese onderwijsprijs. Lees meer

WaterWise (VO)

Waterwise.nl heeft toegevoegde onderdelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Er zijn werkbladen van waterschap Hollandse Delta en er is een praktische opdracht voor vwo 3. Lees meer

Webquest Zeeland (VO)

Een internationale webquest over de overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog in het landschap. In meerdere talen. Lees meer

In ontwikkeling

De brand meester! (PO)

Lessen over brandweer en brandveiligheid. Onderdeel van een bezoek aan het nieuwe Brandweer Informatie Centrum in Delft.

Hoe wordt kaas gemaakt (PO)

Educatieve website over het proces van koe tot kaas.

Droppie Water apps (PO)

Twee nieuwe Droppie Water apps voor de iPad. Een spelletjesapp voor thuis (groep 1-4) en een educatieve app voor in de klas (groep 3-8).

Website over de Rijn (PO/VO)

Informatieve viertalige website over de Rijn, bedoeld voor alle kinderen van 8 tot 14 jaar die in het Rijngebied wonen.

Werelderfgoed (PO/VO)

Interactieve website over de tien werelderfgoederen in Nederland.

EIC (VO)

Nieuwe lessen over de haven in Rotterdam voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om u af te melden.
Klik hier om deze nieuwsbrief drie keer per jaar te ontvangen.