Email niet leesbaar? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser.
Herfstnieuwsbrief 2015

Delta in de klas!

Lespakket bij natuurfilm Holland, Natuur in de Delta

Na het grote succes van de natuurfilm De Nieuwe Wildernis draait sinds 24 september de opvolger, Holland, Natuur in de Delta, in de bioscopen. Ook dit keer ontwikkelden EMS FILMS en Podium een geheel gratis lespakket. Zo brengen we de delta in de klas. De basis van het educatief materiaal bestaat uit een groot aantal korte clips die zijn samengesteld uit de filmopnames.

Het pakket richt zich op de bovenbouw basisonderwijs. In 11 lessen ontdekken de leerlingen van alles over de vijf hoofdpersonages: de zeearend, het pimpernelblauwtje, de haas, de bever en het driedoornige stekelbaarsje. Maar ook over de grote rol van de mens in de delta. Kijk op deltaindeklas.nl

Nieuwe zuivellessen

Digibordopdrachten en prentenboek

Dagelijks eten of drinken kinderen zuivelproducten. Welke weg heeft melk afgelegd voor het melkpak thuis in de koelkast staat? Hoe worden kaas en boter gemaakt? En waarom heeft een koe eigenlijk gele oormerken? Met de digibordopdrachten van Zuivelonline ontdekken leerlingen van groep 3 t/m 8 de antwoorden op deze vragen. Voor groep 1 en 2 is het prentenboek ‘Tim zoekt de koe’ met bijbehorende vertelplaat en handleiding ontwikkeld. Op Zuivelonline is ook een digitale versie te vinden.

De nieuwe digibordopdrachten, die ook zeer geschikt zijn voor tabletonderwijs, zijn een aanvulling op eerder verschenen zuivelmagazines. Kijk voor de digibordopdrachten op www.zuivelonline.nl en bestel de gratis lesmaterialen voor groep 1 t/m 8 op www.zuivelonline.nl/bestellen.

Euthanasie doodnormaal

Bovenbouwlessen voor Nederlands en Maatschappijleer

Een nieuwe jongerensite maakt het onderwerp euthanasie bespreekbaar. Aan de hand van korte portretten van patiënten, een nabestaande en een arts ontdekken jongeren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs welke dilemma’s/overwegingen een rol spelen bij euthanasie. Ook kunnen ze op de site terecht voor betrouwbare informatie over euthanasie. Hoe is euthanasie in de wet geregeld? Kijk op www.euthanasiedoodnormaal.nl.

Hooge Boezem achter Haastrecht

Lessen en excursie over waterbeheer, cultuur en natuurbeleving

De Hooge Boezem achter Haastrecht is een uniek stukje Nederland waar historie, waterbeheer, cultuur en natuurbeleving samenkomen. Voor groep 5/6 in de directe omgeving van Haastrecht is een leskist ontwikkeld.

Er is een plusvariant beschikbaar die zowel ingezet kan worden voor leerlingen die een extra uitdaging willen als voor leerlingen in groep 7 en 8. Lees meer.

PodiumvoorOnderwijs op Pinterest

Podium heeft sinds kort ook een eigen Pinterest-pagina. Daar delen we veel van onze educatieve projecten, maar ook interessante publicaties. Volg ons ook op www.pinterest.com/podiumonderwijs.

Podium voor Onderwijs

Onze website biedt gevarieerd didactisch materiaal over maatschappelijke thema's als sport, gezondheid, natuur en milieu, cultuur, techniek en economie. Het materiaal is flexibel van opzet, zowel in tijdsduur als werkvormen. Alle middelen worden in opdracht ontwikkeld.

Nieuw lesmateriaal!

Cultuureducatie met kwaliteit (PO)

Op cultuureducatiemetkwaliteit.nl staan inspirerende voorbeeldprojecten én tools die helpen om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren, zodat cultuureducatie een vaste plek krijgt in het curriculum. Lees meer

Goelag in beeld (VO)

Eind juni opende bij Nationaal Monument Kamp Vught de reizende tentoonstelling over de Goelag-strafkampen in de voormalige Sovjet Unie. Podium ontwikkelde de jongerenwebsite www.goelaginbeeld.nl als voorbereiding en verwerking op een bezoek aan de tentoonstelling. Lees meer

Greenpeace klimaatparade (VO)

Eind november vindt de jaarlijkse VN-klimaattop plaats in Parijs. Besteed aandacht aan dit historische moment met behulp van de nieuwe klimaat-toolkit of vraag een gastles aan. Lees meer

Geactualiseerd

Jokie en Jet

Jokie en Jet (KDV)

Na de succesvolle eerste editie van het educatieve pakket ‘Op avontuur met Jokie en Jet’ verschijnt er in december een herdruk. Gratis voor alle kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Bestel nu

Ik (r)ook niet (PO)

De educatieve website ‘Ik (r)ook niet’ heeft een make-over ondergaan. Op de site ontdekken leerlingen van groep 7 en 8 wat de korte- en langetermijn gevolgen zijn van roken. Lees meer

About You nu met demokit (VO)

Het lesprogramma About You over de puberteit is weer vernieuwd. Sinds oktober ontvangen scholen ook een demonstratiekit om proefjes mee te doen. Het lesmateriaal is inmiddels ook te downloaden. Lees meer

In ontwikkeling

Olympische Zomerspelen (PO)

Net als de sporters bereiden wij ons nu al voor op de Olympische Zomerspelen in Rio de Janeiro. Ook dit keer ontwikkelen we lesmateriaal voor NOC*NSF. Schrijf je nu vast gratis in.

Recycle afval! PO)

Zwerfafval en het recyclen van verpakkingsmateriaal zijn veel gebruikte thema’s in de klas. Samen met Nederland Schoon en Nedvang lanceren we op 1 januari 2016 nieuw digitaal lesmateriaal.

Twente zonder afval (PO)

Met de digitale module Twente zonder afval ontdekken kinderen dat door afval te scheiden er praktisch geen restafval meer overblijft. Het lesmateriaal voor groep 1 t/m 8 verschijnt in november.

Gastlessen over energie (PO)

Wat is energie? Hoe werkt het? Overstappen op een volledige duurzame energievoorziening, hoe doen we dat en hoeveel tijd kost dat? Podium ontwikkelt dit najaar een toolkit voor werknemers van Eneco om gastlessen te geven in groep 3 tot en met 8.

KiKa in de klas (PO)

Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) zet zich al jaren in tegen kinderkanker. In januari 2016 verschijnt nieuw digitaal lesmateriaal waarin kinderen meer leren over kinderkanker en ontdekken wat het betekent om langdurig ziek te zijn.

Zuivellessen (VMBO)

Wat is de voedingswaarde van zuivel? En hoe ziet het productieproces eruit? Voor de vakken biologie, aardrijkskunde en economie werken we aan digitale lessen over melkveehouderijen in Nederland.

Donorwise 2.0 (VO)

Het lesmateriaal over orgaandonatie voor het voortgezet onderwijs wordt vernieuwd. Lesgeven met de vernieuwde module kan vanaf januari 2016.

Kijk op de Dijk (PO/VO)

Voor bovenbouw basisonderwijs en het voortgezet onderwijs worden digitale lessen ontwikkeld over dijkonderhoud in Friesland. De lessen kunnen worden gecombineerd met een bezoek aan het Woudagemaal in Lemmer, waar een speciaal onderdeel is ingericht over dit thema.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om u af te melden.
Klik hier om deze nieuwsbrief drie keer per jaar te ontvangen.