Email niet leesbaar? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser.
Lentenieuwsbrief 2016

Aan de slag met afval

Over zwerfafval en recycling van afval

Afval is voor kinderen een herkenbaar onderwerp. Gemiddeld produceren zij dagelijks 1,5 kilo afval. Ook krijgen kinderen regelmatig te maken met zwerfafval: bijvoorbeeld in het park of op het voetbalveldje. Met de lesmodule Aan de slag met afval kun je met alle groepen van de basisschool op een interactieve manier aandacht besteden aan het voorkomen van zwerfafval en het gescheiden inzamelen en recyclen van verpakkingsafval.

Op de site staan voor elke groep onder andere digitale opdrachten, doe-opdrachten, filmpjes en een quiz. En voor de kleuters is er een interactief afvalspel voor het digibord. Met de tips op de site organiseer je eenvoudig een gezamenlijke opschoonactie tijdens de Landelijke Opschoondag voor scholen op 16 maart. Meld je je school ook nog aan als Supporter van Schoon? Dan ontvang je (gratis) opschoonmaterialen.

Kijk op www.aandeslagmetafval.nl en www.supportervanschoon.nl.

KiKa in de klas

Digitale lesmodule over kinderkanker voor groep 5-8

Hoe ontstaat kinderkanker en wat betekent het om als kind langdurig ziek te zijn? Voor het kind zelf, maar ook voor de ouders, broers en zusjes, klasgenoten? Wat doet KiKa? Waarom is er zoveel geld nodig voor onderzoek?

De interactieve lessenserie KiKa in de klas geeft antwoord op deze vragen. Leerlingen krijgen een beeld van het leven van een kind met kinderkanker via de mailwisseling tussen twee vriendinnen. Een van hen wordt behandeld voor leukemie. Verder bestaat het lesmateriaal uit een PowerPointpresentatie, werkbladen met verwerkingsopdrachten en linkjes naar diverse filmpjes.

Kijk op www.kikaindeklas.nl.

Welkom in de wereld van energie

Lessen en proefjes over duurzame energie

In een actieve digitale les met diverse werkvormen worden de leerlingen meegenomen in de wereld van duurzame energie. Wat is (duurzame) energie? Welke drempels zijn er nog om alleen nog maar duurzame energie te gebruiken? Wat kunnen we doen om het proces te versnellen? Er zijn lessen voor de groepen 3 t/m 8. Natuurlijk gaan de leerlingen ook aan de slag met energieproefjes.

Kijk voor meer informatie op
www.eneco.nl/energieles.

Virtual Reality in de klas

Stap met je leerlingen in een virtuele wereld

Wat is virtual reality en hoe kun je het in je les gebruiken? Voor stichting Kennisnet ontwikkelen we een praktische kennismakingsles voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Wil jij in de klas aan de slag met virtual reality? Meld je school dan nu vast aan via info@podiumvooronderwijs.nl en je ontvangt de lesbrief eind februari.

PodiumvoorOnderwijs op Pinterest

Podium heeft ook een eigen Pinterest-pagina. Daar delen we veel van onze educatieve projecten, maar ook interessante publicaties. Volg ons ook op www.pinterest.com/podiumonderwijs.

Podium voor Onderwijs

Onze website biedt gevarieerd didactisch materiaal over maatschappelijke thema's als sport, gezondheid, natuur en milieu, cultuur, techniek en economie. Het materiaal is flexibel van opzet, zowel in tijdsduur als werkvormen. Alle middelen worden in opdracht ontwikkeld.

Nieuw lesmateriaal!

Sjaak’s scholentour (PO)

Wie kan met een stroomfiets de meeste lampen laten branden? Hoe wek je energie op uit een citroen? Scholieren in de regio Zeeland ontdekken het in de bus van Sjaak’s scholentour. De bus van energieadviseur Delta maakt onderdeel uit van een dagvullend programma voor groep 1-8 over energie. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.delta.nl/sjaaksscholentour.

Kijk op de dijk (PO/VO)

Wetterskip Fryslân is gestart met versterkingen en verhogingen van verschillende dijken in haar beheergebied. Maar waarom is dit eigenlijk nodig? Hoe wordt bepaald of een dijk wel veilig is? Er is lesmateriaal voor groep 7/8 van het basisonderwijs en voor de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Kijk op www.woudagemaal.nl/educatie.

In de etalage

Wat vieren we met Pasen? (PO)

Hoe maak je een palmpaasstok en welke rituelen horen bij Pasen? Handig werkblad over de herkomst van Pasen met leuke weetjes www.feestweetwatjeviert.nl.

Delta in de klas (PO)

In januari bereikte de film HOLLAND, natuur in de Delta de gouden status! Ga in groep 7/8 aan de slag met clips uit de film en niet eerder getoond beeldmateriaal. De clips en bijbehorende werkbladen staan op www.deltaindeklas.nl.

Zuivelonline inclusief prentenboek (PO)

Nog even en het is weer lente. Natuurlijk besteed je dan in je groepen aandacht aan het leven op een boerderij. Bestel daarom nu vast het gratis prentenboek Tim zoekt de koe voor kleuters. En kijk op www.zuivelonline.nl voor diverse uitdagende materialen voor de andere groepen.

Donorwise 2.0 (VO)

De digitale module over orgaandonatie voor het voortgezet onderwijs heeft al jaren een vaste groep gebruikers. De site biedt veel betrouwbare informatie en afwisselende werkvormen. We werken momenteel hard om de site nog compacter en overzichtelijker te maken. Ook werkt de site vanaf eind februari optimaal op tablet en smartphone! www.donorwise.nl

In ontwikkeling

App: Onderzoekend leren (PO)

Podium maakt voor het Wetenschapsknooppunt Wageningen een app die basisschoolleerlingen ondersteunt bij het uitvoeren van een (vaak praktisch) onderzoek. In het onderzoek doorlopen de leerlingen zelfstandig de 7 stappen van de onderzoekscyclus.

Lesmateriaal Watermakers (PO)

In opdracht van het waterleidingbedrijf Limburg ontwikkelen we voor groep 7 een digitaal lespakket over kraanwater. Hoe komt het water in de kraan?

Les je dorst (PO)

Ook leerlingen in de regio Brabant kunnen binnenkort op een speciale website van alles vinden over kraanwater in hun regio. Voor Brabant Water verschijnen lessen voor groep 3 t/m 8.

Droppie Water spelletjes (PO)

Het bekende figuurtje Droppie Water van de Nederlandse waterschappen krijgt een nieuwe spelletjessite. De huidige site krijgt een nieuwe look & feel en wordt tegelijkertijd geschikt gemaakt voor gebruik op de tablet.

Tot Zover (PO)

Uitvaartmuseum Tot Zover heeft Podium gevraagd digitale lessen te ontwikkelen over (rituelen rondom) de dood. Hoe gaan we om met de periode voor, tijdens en na de dood van een dierbare?

Les zonnepark Ameland (PO)

De gemeente Ameland wil in 2020 energieneutraal zijn. Mede daarom is in september 2015 de bouw gestart van zonnepark Ameland. Met een lesbrief voor groep 7/8 ontdekken de leerlingen hoe dit zonnepark werkt.

Natuurlessen met filmpjes (PO)

Voor de bovenbouw van het basisonderwijs ontwikkelen we nieuwe digibordlessen met prachtige natuurbeelden van de Nederlandse natuur.

Module Zuivel (VMBO)

Voor ZuivelNL ontwikkelen we lesmateriaal over melkveehouderijen. In de lessen komen biologische, geografische en economische aspecten aan bod.

Lesbrief Maasvlakte 2 en Havenlink (PO/VO)

Voor havenbedrijf Rotterdam maken we een nieuwe les over Maasvlakte 2, die nu volop in gebruik is. Daarnaast krijgt Havenlink, over de Rotterdamse haven, een update.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om u af te melden.
Klik hier om deze nieuwsbrief drie keer per jaar te ontvangen.