Email niet leesbaar? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser.
Zomernieuwsbrief 2016

Olympische Spelen Rio 2016

Lespakket over de Zomerspelen met gratis sportlessen

Nog twee maanden en dan gaan onze Olympische helden naar Rio. Besteed aan het eind van het schooljaar ook aandacht aan dit spectaculaire sportevenement met het vernieuwde digitale Olympisch lesmateriaal Ik.Jij.Wij voor groep 1 t/m 8.

De leerlingen kunnen de Olympische Spelen ook sportief beleven. Veertien sportbonden stellen kant-en-klare sportlessen beschikbaar.

Op de educatieve site staat vanaf juni ook lesmateriaal over de Paralympics die van 7 t/m 18 september gehouden worden.

Kijk op www.nocnsf.nl/educatie en schrijf je in voor het gratis lesmateriaal.

Zomerse timers voor het digibord

Handig hulpmiddel voor tijd in de klas

Gebruik jij net als veel andere leerkrachten ook de handige timers op het digibord om de resterende tijd in de klas te visualiseren? Na de succesvolle lente-timer, die 27.500 keer werd gebruikt, hebben we samen met onze partner Schoolbordportaal twee nieuwe thematische timers ontwikkeld voor de zomerse dagen. Via het menu kun je alle timers bekijken.

Naar de timers

Les je dorst!

Digitale lesmodule over kraanwater voor groep 3-8

Vers en veilig kraanwater. Het lijkt vanzelfsprekend. Leerlingen van groep 1 t/m 8 in de regio Noord-Brabant kunnen op een nieuw educatief platform van alles leren over kraanwater in hun regio. De digitale thema’s, heldere animaties en filmpjes en ervaringsgerichte proefjes zijn ook geschikt voor lessen over water in andere regio’s in Nederland.

Brabant Water stimuleert het drinken van kraanwater in de klas en biedt Brabantse basisscholen bovendien gratis gastlessen aan.

Kijk op www.lesjedorst.nl.

Sjaak's scholentour

Doe- en beleefbus voor Zeeuwse scholen

Wie kan met een stroomfiets de meeste lampen laten branden? Hoe wek je energie op uit een citroen? Scholieren in de regio Zeeland ontdekken het in de bus van Sjaak’s scholentour. De bus van energieadviseur Delta maakt onderdeel uit van een dagvullend programma voor groep 1-8 over energie.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.delta.nl/sjaaksscholentour.

Verlegen om woorden

Over ouderbertrokkenheid en het belang van taal

In samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven is een toolkit ontwikkeld voor het organiseren van een ouderbijeenkomst over ouderbetrokkenheid en het belang van taal. Het pakket bestaat uit een handleiding, PowerPointpresentatie en korte educatieve clips uit de documentaire Verlegen om woorden, geproduceerd door IDTV Docs.

Voor vmbo-scholen bevat het pakket nog een extra lesbrief met werkblad om een gevoelig onderwerp als laaggeletterdheid in de klas te bespreken.

Download het pakket op www.taalvoorhetleven.nl/verlegenomwoorden.

PodiumvoorOnderwijs op Pinterest

Podium heeft een eigen Pinterest-pagina en sinds kort ook een Yurls-pagina. Daar delen we veel van onze educatieve projecten. Volg ons ook op pinterest.com/podiumonderwijs en podium.yurls.nl.

Podium voor Onderwijs

Onze website biedt gevarieerd didactisch materiaal over maatschappelijke thema's als sport, gezondheid, natuur en milieu, cultuur, techniek en economie. Het materiaal is flexibel van opzet, zowel in tijdsduur als werkvormen. Alle middelen worden in opdracht ontwikkeld.

Nieuw lesmateriaal!

Tool Onderzoekend leren (PO)

Podium ontwikkelde voor het Wetenschapsknooppunt Wageningen een tool die basisschoolleerlingen van groep 5 t/m 8 helpt om zelfstandig een onderzoek uit te voeren. In het onderzoek doorlopen de leerlingen de 7 cyclusstappen van onderzoekend leren.
www.onderzoekendlerenapp.nl

Les zonnepark Ameland (PO)

Op Ameland is een zonnepark geopend. Een mijlpaal in de overstap naar duurzame energie! Met dit lesmateriaal komen leerlingen meer te weten over zonne-energie, duurzaamheid, energie in het algemeen en het zonnepark op Ameland. De les is met name bestemd voor groep 7/8, maar kan ook in groep 5/6 gebruikt worden.
Naar de les

Maasvlakte 2 in gebruik (PO/VO)

Nieuwe lesbrieven voor groep 7-8, onderbouw vo en bovenbouw havo/vwo over de huidige en toekomstige bedrijvigheid op Maasvlakte 2, ruimtelijke inrichting, duurzaamheid en de invloed van technologische ontwikkeling. Voor de vakken ak en ec.
Bekijk overzicht lesmateriaal

In de etalage

Werelderfgoededucatie (PO)

Op 10 en 11 juni is het Unesco Werelderfgoedweekend. Besteed in de klas ook aandacht aan deze unieke plekken. Speel met je klas het digitale werelderfgoedspel, bekijk de Klokhuis-serie over werelderfgoed in Nederland of geef les over één van de werelderfgoederen met de beschikbare lesmaterialen.
www.werelderfgoed.nl.

Wecycle lesmateriaal (PO/VO)

Het lesmateriaal over het inzamelen en recyclen van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting is geactualiseerd. Er is een zoekplaat voor groep 3-4, een doeblad voor groep 5-8 en een lesbrief over urban mining (ak) voor het voortgezet onderwijs.
www.wecycle.nl/educatie

Webquest sporenww2 (VO)

Leerlingen uit 2 vmbo en 3 havo/vwo onderzoeken de overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog in het landschap. Zo leveren leerlingen een bijdrage aan het vastleggen van de oorlogsgeschiedenis. Naast Zeeuwse scholieren kunnen nu ook leerlingen in Friesland, Noord-Holland en binnenkort Zuid-Holland meedoen aan het project.
www.sporenww2.nl

In ontwikkeling

Natuurbeelden in de klas (PO)

Voor bovenbouw basisonderwijs ontwikkelen we rond de thema’s in het bos, in de wei en op het strand nieuwe natuurlessen. De lessen zijn gebaseerd op prachtige natuurfilmpjes van de Nederlandse natuur. De lessen zijn in het nieuwe schooljaar beschikbaar.

Feest! Weet wat je viert (PO)

De digibordmodule over feestdagen wordt uitgebreid en is vanaf september te gebruiken door alle klassen die een Feest!-tentoonstelling bezoeken in: Museum Catharijneconvent, Bijbels Museum, Ons’ Lieve Heer op Solder, Zuiderzeemuseum, Openluchtmuseum en Huis Bergh.

Droppie Water spelletjes (PO)

Het bekende figuurtje Droppie Water van de Nederlandse waterschappen krijgt een nieuwe spelletjessite. De site, die geschikt is gemaakt voor tablet, is in de zomervakantie gereed.

Digibordlessen Zuivel (VMBO)

De Nederlandse Zuivelorganisatie wil jongeren graag informeren over het belang van de zuivelsector. Voor de onderbouw vmbo zijn in september digitale lessen beschikbaar over de melkveehouderij, zuivel en gezondheid en zuivel en economie. De lessen sluiten aan op de vakken biologie/verzorging, aardrijkskunde en economie.

Vluchteling in beeld (VO)

Hoe kijk je naar iemand anders? En naar een vluchteling? Verandert je beeld als je iemand beter leert kennen? In nieuw lesmateriaal voor het Rode Kruis en Humanity House voor onderbouw voortgezet onderwijs belichten we de oorzaken van de grote stroom vluchtelingen en zoomen we in op persoonlijke verhalen aan de hand van actieve werkvormen. Beschikbaar vanaf september.

Afvaleducatie voor gemeenten

Voor scholen in een aantal gemeenten realiseren we de komende maanden nieuwe afvalprojecten. De projecten richten zich op het voorkomen van zwerfafval. Er zijn projecten voor de gemeenten Brielle, Noordwijkerhout en Capelle.

Samenwerkingspartners

Om zoveel mogelijk onderwijsprofessionals bekend te maken met onze educatieve producten werken we vaak samen met partners, zoals Schoolbordportaal en Uitgeverij Young & Connected, bekend van Kidsweek en 7Days.
Kidsweek

Schoolbordportaal

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om u af te melden.
Klik hier om deze nieuwsbrief drie keer per jaar te ontvangen.