Aan de slag met afval

Lesmodule over zwerfafval en recyclen van afval

Afval is voor kinderen en jongeren een herkenbaar onderwerp. Gemiddeld produceren zij dagelijks 1,5 kilo afval. Ook krijgen kinderen en jongeren zelf regelmatig te maken met zwerfafval: bijvoorbeeld in het park of op het voetbalveldje. Met de lesmodule Aan de slag met afval kun je met de klas, school of bso op een interactieve manier aandacht besteden aan het voorkomen van zwerfafval en het gescheiden inzamelen en recyclen van verpakkingsafval.

Op de site staan voor elke groep onder andere digitale opdrachten, doe-opdrachten, filmpjes en een quiz. Voor kleuters is er een interactief afvalspel voor het digibord. Voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs sluiten de lessen aan bij de vakken biologie, aardrijkskunde, Nederlands en het mentoruur.

Ook biedt de site toegang tot een uitgebreide database met aanvullende lesmaterialen rond het thema afval. En zijn in de webshop (gratis) schoonmaakmaterialen en
communicatiemiddelen voor de aanpak van snoeproutes te bestellen.

Supporter van Schoon
Met de tips op de site organiseer je eenvoudig een gezamenlijke opschoonactie. Meld je je school ook nog aan als Supporter van Schoon? Dan ontvang je (gratis) opschoonmaterialen. Basisscholen en bso's die eind maart meedoen met de landelijke opschoondag ontvangen bovendien een unieke knikkertegel van gerecycled plastic.

De website is een gezamenlijk initiatief van Stichting NederlandSchoon en Afvalfonds Verpakkingen.