Riool in de klas

Lesmodule over schoon water en een goed werkend riool voor groep 7-8

Riool in de klas is een digitale lesmodule voor groep 7 en 8 over goed rioolgebruik. Het lesmateriaal gaat over het belang van een goed werkend riool, over de reis van het afvalwater en de betekenis van riolering voor onze volksgezondheid. De lesmodule leert de kinderen hoe zij zélf kunnen bijdragen aan een goed werkend rioolsysteem.

Het lesmateriaal maakt deel uit van de campagne Niet in het riool. Deze campagne wordt gevoerd door de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland, Schiedam, Vlaardingen, Westland, Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap van Delfland. De boodschap van deze campagne is dat vezeldoekjes en vet niet in het riool thuishoren, maar in de afvalbak of de gele recyclecontainer. Chemicaliën en verf horen thuis in de chemokar.

Met dit lesmateriaal willen de initiatiefnemers van de campagne het leren over het riool en goed rioolgebruik stimuleren.