Rituelenraadsel

Lesprogramma over rituelen en gebruiken rond de dood groep 7-8

Met kinderen praten over de dood doen we vaak pas als we te maken krijgen met het verlies van een dierbare. Yarden ontwikkelde hiervoor diverse materialen en methodes. Met het RituelenRaadsel ontwikkelde zij een nieuw lesprogramma dat niet zozeer gericht is op de situatie na een overlijden. Het is vooral bedoeld om kinderen voor te bereiden op een sterfgeval in de toekomst. Samen nadenken, werken aan en lezen over 'rituelen': zicht-, tast- en voorstelbare uitingen die onderwerpen als 'dood' en 'na de dood' inzichtelijk maken. Ieder mens en iedere uitvaart is uniek, rituelen en gebruiken geven daar vorm aan.

Rituelenraadsel is een opening naar het gesprek over rituelen rond dood en afscheid, verlies, verdriet en troost geven. Het geeft leerlingen bagage mee voor toekomstige momenten. Het lesmateriaal bestaat uit een docentenhandleiding en een website. De docent lanceert het Rituelenraadsel, een verhaal. Leerlingen lossen het raadsel op middels vragen en opdrachten. Daarbij komen eigen ervaringen, culturele verschillen en 'het waarom' aan bod. Tevens bestaat de mogelijkheid thuis een ritueel te ontwerpen. De Rituelenmaker, een ontwerptool op de website, ondersteunt ze daarbij. Een uitdraai van het eigen ritueel wordt in de klas besproken: Rituelen Delen.

Het lespakket is gemaakt in opdracht van Yarden Uitvaartorganisatie.