Schoon Challenge

Lespakket over de impact én aanpak van zwerfafval voor vo

Scholieren zitten volop in de pubertijd, een periode van stoerdoenerij en groepsgedrag. Op school en onderweg creëren jongeren veel afval. Vaak belandt dit afval op straat of in de natuur en blijft het decennia liggen. Hoe zorg je er voor dat juist scholieren bewust worden van hun gedrag en de impact van zwerfafval ervaren?

Met de Schoon Challenge ontdekken leerlingen in drie lessen alles over de impact én aanpak van zwerfafval. Na een theorieles, waarin ze leren over afbraaktijden, gaan ze in de tweede les zelf aan de slag en maken ze hun eigen campagnemiddelen. Met het maken van een poster, filmpje of een social media post denken ze na hoe ze met communicatie bewustzijn en gedragsverandering kunnen stimuleren. De lessenreeks sluit af met een Challenge waarin scholieren in groepjes zoveel mogelijk zwerfafval in de buurt van de school proberen te verzamelen. Zo dragen ze zelf ook bij aan een schonere omgeving.

De lessen zijn bedoeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) en sluiten aan bij Nederlands, Mens en Natuur en Mens en Maatschappij. Daarnaast wordt tijdens de lessen gewerkt aan verschillende 21e eeuwse vaardigheden. Zo denken leerlingen kritisch na over hun eigen gedrag in relatie tot afval, maar ook hoe onze maatschappij omgaat met afval. In de tweede les staat creativiteit en samenwerken centraal, wanneer de leerlingen in groepjes zelf aan het werk gaan.

De Schoon Challenge staat in de lijst van Rijkswaterstaat van beste afvaleducatiematerialen voor het onderwijs. “Een moderne, actieve lesmethode met leuke, afwisselende opdrachten. Goede balans tussen kennis en actie. De vormgeving is helder en sluit aan bij de doelgroep. De doelen zijn duidelijk beschreven en de opdrachten zijn vernieuwend én positief.”

Benieuwd naar de Schoon Challenge? Kijk voor meer informatie op aandeslagmetafval.nl/schoonchallenge. Met de code STRH4863 ontvang je de Schoon Challenge gratis. Wil je voor de opschoonles ook gebruik maken van de gratis afvalzakken en handschoenen, meld dan jullie opschoonactie aan. De Schoon Challenge en opschoonmaterialen bestel je snel en gemakkelijk in de webshop van supportervanschoon.nl.