Scoren met beleid

Les over economische verbanden en monetair beleid

Voor veel leerlingen zijn macro-economische begrippen en verbanden erg abstract. Dat geldt ook voor het monetaire beleid. Scoren met beleid helpt leerlingen om meer inzicht te krijgen in monetair beleid en in de relatie tussen diverse economische begrippen.

Scoren met beleid is een educatief programma dat online te spelen is. Een leerling krijgt de rol van adviseur. Zijn taak is een analyse te maken van de economische gevolgen van een gebeurtenis. Er zijn verschillende scenario's, bijvoorbeeld 'Made in China' of 'Nederland kleurt grijs'. Vervolgens voorziet hij de president van de Nederlandsche Bank van een advies dat helpt bij het bepalen van het juiste beleid.

U kunt het lespakket op verschillende manieren gebruiken. Bijvoorbeeld als introductie op of verwerking van het hoofdstuk over monetair beleid uit uw methode. Of als uitgangspunt voor een praktische opdracht. U vindt de lessuggesties bij Scoren met beleid in de handleiding. Het programma is online te spelen op twee niveaus. De docentenhandleiding kunt u downloaden via de link.

Het digitale programma is gemaakt in opdracht van de Nederlandsche Bank.