Sporen van WWII

Help mee de oorlogsgeschiedenis vast te leggen met de webquest over bunkers en oorlogsmonumenten

In West-Europa heeft de Tweede Wereldoorlog duidelijke sporen achtergelaten. Op veel plekken liggen bunkers, monumenten en andere overblijfselen uit de oorlog. Markant en indrukwekkend zijn de restanten van de Atlantikwall: een 2685 kilometer lang verdedigingswerk langs de kust, beginnend in het hoge Noorden bij Noorwegen tot aan de Golf van Biskaje. De Atlantikwall werd door de Duitse bezetters gebouwd als verdedigingslinie tegen de inval door de geallieerden.

Er zijn steeds minder mensen die de Tweede Wereldoorlog zelf hebben meegemaakt. Daarom is het belangrijk nú zoveel mogelijk informatie van ooggetuigen vast te leggen, zodat de bijzondere verhalen over de Tweede Wereldoorlog bewaard blijven. Ook voor toekomstige generaties.

In de webquest Sporen van WWII zoomen we in op Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Friesland. Leerlingen uit 2 vmbo en 3 havo/vwo leveren een bijdrage aan het vastleggen van de oorlogsgeschiedenis. Ze doen onderzoek naar een zelfgekozen locatie en verwerken de resultaten in een filmpje, verslag, PowerPoint, collage, infographic of brief.

Sporen van WWII is in opdracht van provincies en gemeenten en is onderdeel van het grootschalige Europese Twee Zeeënproject Erfgoed WO II. Er zijn ook versies voor Duitsland, Frankrijk en Engeland.