Trammenland

(Bijna) brugklassers vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Ze krijgen van hun ouders meer ruimte om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Daarnaast leggen ze grotere afstanden af om naar school te gaan. Op weg naar school kunnen ze te maken krijgen met trams.

Uit onderzoek blijkt dat jongeren vaak niet in staat zijn om risico's juist in te schatten. Ook overschatten zij zichzelf vaak. Externe factoren zoals groepsdruk, mp3-spelers en telefoons vormen extra risico's. De tram is een relatief voorspelbare en daarom veilige verkeersdeelnemer. Maar de tram kan moeilijk opeens stoppen, laat staan uitwijken.

Trammenland wijst jongeren op risicovolle situaties en maakt ze bewust van hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid in het verkeer. In de module zit ook een toets over verkeersregels in het algemeen. Via de site is een docentenhandleiding te downloaden. Trammenland is ontwikkeld voor gebruik op het digitale schoolbord.

Deze lesmodule is gemaakt in opdracht van Stadsgewest Haaglanden, in samenwerking met HTM en ROV-Zuid-Holland. Trammenland ontving in 2011 een Comenius Edumedia Zegel.