Verlegen om woorden

Informatiepakket over ouderbetrokkenheid en het belang van taal voor vmbo en praktijkonderwijs

Het beheersen van de Nederlandse taal en goed kunnen lezen en schrijven zijn
essentiële vaardigheden om lekker in je vel te zitten, mee te komen op school, leuk werk te vinden en volwaardig mee te draaien in de maatschappij. Een taalachterstand en laaggeletterdheid kan een belemmering zijn voor zowel leerlingen als hun ouders. Verlegen om woorden biedt tips en handvatten om dit thema ter sprake te brengen in een veilige omgeving.

Het informatiepakket is gemaakt voor alle vmbo-scholen, van basisberoepsgerichte leerweg tot vmbo-t, en het praktijkonderwijs.
Het pakket bevat informatie voor het organiseren van een ouderbijeenkomst en een lesbrief om een gevoelig onderwerp als laaggeletterdheid te bespreken in een klas met vmbo-leerlingen.

Het gratis informatiepakket is flexibel inzetbaar en bestaat uit:
• een makkelijke handleiding voor een ouderbijeenkomst over taal en ouderbetrokkenheid;
• een PowerPoint presentatie voor gebruik tijdens een ouderbijeenkomst
• vijf videoclips uit de documentaire Verlegen om woorden van IDTV Docs;
• een lesbrief en werkblad voor vmbo-klassen.

Verlegen om woorden is ontwikkeld in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven en IDTV Docs.