Vluchteling in beeld

Persoonlijke verhalen in de klas met deze lesmodule voor onderbouw voortgezet onderwijs

Wereldwijd zijn meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. Ook Nederland is betrokken bij de opvang en integratie van vluchtelingen en het onderwerp houdt veel mensen bezig.

De lesmodule Vluchteling in beeld is een initiatief van Humanity House en het Rode Kruis. Het helpt de leerlingen met feiten, cijfers en persoonlijke verhalen om het vluchtelingenvraagstuk beter te begrijpen en in een context te plaatsen.

De rode draad van de digitale lesmodule wordt gevormd door de documentaire The Island of All Together. In deze documentaire gaan toeristen en vluchtelingen met elkaar in gesprek op het Griekse eiland Lesbos. Deze ontmoetingen zijn aanleiding voor opdrachten en reflectie.