Water is altijd in je buurt!

Lesmateriaal en excursie waterschap Aa en Maas voor groep 7-8

We leven in een waterrijk land. De leerlingen die wonen in het werkgebied van waterschap Aa en Maas kunnen vrijwel overal om hen heen water zien. Water speelt ook op allerlei manieren een rol in hun dagelijks leven. Er zwemmen vissen in de rivier en er zijn geen dijkdoorbraken. Je kunt genieten van het water door er in te zwemmen of er op te varen. We vinden dat heel gewoon maar het is zeker niet vanzelfsprekend.

Waterschap Aa en Maas zorgt voor veilig, voldoende, schoon, natuurlijk en recreatief water. Met lesbrieven en excursies wil het waterschap de leerlingen laten ontdekken dat water op allerlei manieren in hun buurt is en wat de taken van het waterschap zijn. De onderwerpen van de lesbrieven zijn: veilig water, schoon water, voldoende water en natuurlijk & recreatief water.

De twee kinderen Aa (meisje) en Maas (jongen) vormen de rode draad in de lesbrieven en in de film. De film 'De Sleutel van het Waterschap' is speciaal ontwikkeld voor vertoning tijdens een excursie naar een van de vijf rioolwaterzuiveringsinstallaties.

De lesbrieven en de film zijn ontwikkeld in opdracht van het waterschap Aa en Maas.