Water en klimaat in jouw straat

Digitale module voor groep 6,7 en 8 over voorkomen van wateroverlast

Met het lespakket Water & Klimaat in jouw straat wil het Hoogheemraadschap van Delfland leerlingen uit groep 6, 7 en 8 laten ontdekken welke maatregelen het waterschap en de gemeente nemen tegen wateroverlast en extreme hitte. Wat kunnen leerlingen, hun school en de mensen in de buurt zelf doen? Op de homepage wordt het onderwerp van de lessen meteen duidelijk neergezet met een praatplaat: een woonwijk na een hevige regenbui. Alles druipt en is nat. Grote delen van de woonwijk hebben te kampen met wateroverlast. Maar op deze praatplaat zijn ook acht locaties te vinden waar maatregelen zijn genomen om de wijk klimaatproof te maken. De leerlingen gaan op zoek naar deze maatregelen. Zo ontdekken ze welke maatregelen mogelijk zijn. Ook in hun eigen straat of op het schoolplein! De leerlingen werken een plan uit om hun eigen buurt klimaatproof te maken.