Sterke dijken, voldoende en schoon water

Gastles over het werk van waterschap Rivierenland voor het voortgezet onderwijs

Dit is een gastles voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs over het werk van waterschap Rivierenland. De gastles wordt gegeven door enthousiaste waterschapmedewerkers die graag vertellen over hun taken en verantwoordelijkheden. In de interactieve gastles ontdekken de leerlingen hoe het waterschap zorgt voor sterke dijken, voldoende en schoon water. Ook is er aandacht voor beroepenoriëntatie.

De gastles bestaat uit een algemene introductie over de verschillende taken van het waterschap. Vervolgens kan op basis wensen/lesbehoeften verder worden ingezoomd op één van de taken: Sterke dijken, Voldoende water (peilbeheer) en Schoon water (het zuiveren van rioolwater en de waterkwaliteit van het oppervlaktewater). De gastles kan op die manier aansluiten bij het vak Aardrijkskunde (denk aan onderwerpen als dijken, hoogwater etc.) maar ook bij Techniek (dijkversterkingstrajecten met innovatieve oplossingen), Biologie (waterkwaliteit in sloten en plassen) of wellicht vanuit een scheikundige/technische insteek (het rioolwaterzuiveringsproces).

De tijdsduur van de les is ongeveer 45 minuten. De gastles wordt afgesloten met een quiz. De quiz is er op 2 niveaus (VMBO of HAVO/VWO).