Windenergie

Brochure over windenergie voor jongeren

Provincie Flevoland is dé windprovincie van Nederland. In een serie voorlichtingsbladen komen nut en noodzaak van windenergie aan de orde. In de brochures is te lezen wat het windenergiebeleid van Flevoland inhoudt, komen voor- en tegenstanders aan het woord en worden feiten en fabels uitgelegd over windenergie.

In de speciale brochure voor jongeren Hoe werkt een windturbine? is te lezen hoe windenergie nu eigenlijk werkt. Hoe wordt een windmolen gemaakt, en waarom zijn ze zo groot? De informatiebladen zijn te downloaden via de website van de provincie Flevoland.

Podium ontwikkelde deze en andere folders voor Provincie Flevoland.