Aan de slag met afval

Lesmodule over zwerfafval en recyclen van afval voor bso en basis- en voortgezet onderwijs

Afval is voor kinderen en jongeren een herkenbaar onderwerp. Gemiddeld produceren zij dagelijks 1,5 kilo afval. Ook krijgen kinderen en jongeren zelf regelmatig te maken met zwerfafval: bijvoorbeeld in het park of op het voetbalveldje. Wist je dat een blikje er meer dan 50 jaar overdoet om afgebroken te worden? Met de lesmodule Aan de slag met afval kun je met de klas, school of bso op een interactieve manier aandacht besteden aan het voorkomen van zwerfafval en het gescheiden inzamelen en recyclen van verpakkingsafval.

Op de site staan voor elke groep onder andere digitale opdrachten, doe-opdrachten, filmpjes en een quiz. Voor kleuters is er het interactieve afvalspel voor het digibord. Voor leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs sluiten de lessen aan bij de vakken biologie/mens en natuur, aardrijkskunde/mens en maatschappij, Nederlands en het mentoruur.

Ook biedt de site toegang tot een uitgebreide database met aanvullende lesmaterialen rond het thema afval. In de webshop kan je bovendien (gratis) schoonmaakmaterialen en
communicatiemiddelen voor de aanpak van opschoonacties bestellen.

Supporter van Schoon
Met de tips op de site organiseer je eenvoudig een gezamenlijke opschoonactie. Meld je je school aan als Supporter van Schoon? Dan ontvang je (gratis) opschoonmaterialen. Basisscholen en bso's die eind maart meedoen met de Landelijke Opschoondag ontvangen bovendien een Re-cycle-me-pakket waarmee je afval een tweede leven geeft.

De website is een gezamenlijk initiatief van Stichting NederlandSchoon en Afvalfonds Verpakkingen.