Billy Bankbiljet, Toezichthouder van DNB

Strip over toezicht op banken voor vo economie

'Billy Bankbiljet, Toezichthouder van DNB' laat zien hoe toezicht op banken functioneert. Het stripverhaal vormt een goed uitgangspunt voor een toelichting door de docent.

De strip is ontwikkeld in opdracht van de Nederlandsche Bank en is te bestellen via onderwijs@dnb.nl.