Billy Bankbiljet - Veilig, Betrouwbaar, Efficiënt

Strip over de veiligheid van het betalingsverkeer voor vo economie

'Billy Bankbiljet - veilig, betrouwbaar, efficiënt' behandelt onder andere de echtheidskenmerken van bankbiljetten, de efficiëntie van girale betalingen en de veiligheid van het betalingsverkeer.

De strip is ontwikkeld in opdracht van de Nederlandsche Bank en is te bestellen via onderwijs@dnb.nl.