WaterWachter in de klas

Gastles over de taken van waterschap Rivierenland

Samen met waterschap Rivierenland heeft Podium een draaiboek voor een gastles ontwikkeld. Met het draaiboek kunnen gastdocenten van het waterschap een uitdagende les geven aan leerlingen van groep 7 en 8. Tijdens de les staan de taken van het waterschap Rivierenland centraal.

Aan de hand van attributen in een rijdende koffer ontdekken de leerlingen wat de taken van het waterschap zijn. Waarom zitten er bijvoorbeeld een schepnet, peilschaal en een klemmenvlag in de koffer? Ook doen de leerlingen diverse proefjes met water.

De gastles duurt een uur en is digitaal aan te vragen door scholen in het werkgebied.