Land boven water | mbo

Lesmateriaal over waterbouw voor studenten mbo

Voor het mbo zijn er op Land boven water twee lesmodules: De Nieuwe Afsluitdijk en kleinschalig baggeren.

Met de mbo-ontwerpopdracht De Nieuwe Afsluitdijk verdiepen de studenten hun kennis over de waterbouwsector. Aan de hand van een actueel thema ontdekken ze de relevantie van de sector en de vele toekomstmogelijkheden die de sector biedt. Ook ervaren ze hoe opleiding en praktijk op elkaar aansluiten. Het actuele thema is de Nieuwe Afsluitdijk. De studenten maken in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een alternatief ontwerp voor de vernieuwing van de Afsluitdijk. Ze kunnen kiezen voor een ontwerp van de doorsnede van de Afsluitdijk en de versteviging onder water, een ontwerp van de pompgemalen en sluizen, een ontwerp van de vispassage of een ontwerp van de opstellingen van duurzame energie-opwekkers.
Deze module is geschikt voor studenten Middenkaderfunctionaris Bouw & Infra, niveau 4, leerjaar 1 & 2 en studenten Engineering (Werktuigbouw / Elektro), niveau 4, leerjaar 1 & 2. Daarnaast is de module ook geschikt voor opleidingen waarbij de nadruk ligt op ontwerp zoals Creatieve Technologie.

Met Kleinschalig baggeren ontdekken de studenten dat de waterbouw niet alleen betrokken is bij grootschalige projecten zoals de Afsluitdijk maar ook een belangrijke bijdrage levert aan kleinere lokale projecten, zoals het baggeren van kleinere watergangen. De opdracht over de Afsluitdijk en deze lesmodule over kleinschalig baggeren kunnen naast elkaar gebruikt worden maar je kunt er ook voor kiezen om een van de modules te doen.
Deze module is geschikt voor mbo-studenten van opleidingen met een link met waterbouw - bijvoorbeeld Bouw & Infrastructuur, Waterbouwer, (Allround) Vakman gww, middenkader functionaris infra - en mbo-studenten van andere opleidingen die denken aan een opleiding in de waterbouw.

Land boven water is in 2021 bekroond met een Comenius EduMedia Award.