Land boven water | mbo

Lesmateriaal over waterbouw voor studenten mbo

Met de mbo-ontwerpopdracht De Nieuwe Afsluitdijk van Land boven water verdiepen de studenten hun kennis over de waterbouwsector. Aan de hand van een actueel thema ontdekken ze de relevantie van de sector en de vele toekomstmogelijkheden die de sector biedt. Ook ervaren ze hoe opleiding en praktijk op elkaar aansluiten. Het actuele thema is de Nieuwe Afsluitdijk. De studenten maken in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een alternatief ontwerp voor de vernieuwing van de Afsluitdijk. Ze kunnen kiezen voor een ontwerp van de doorsnede van de Afsluitdijk en de versteviging onder water, een ontwerp van de pompgemalen en sluizen, een ontwerp van de vispassage of een ontwerp van de opstellingen van duurzame energie-opwekkers.

De module is geschikt voor studenten Middenkaderfunctionaris Bouw & Infra, niveau 4, leerjaar 1 & 2 en studenten Engineering (Werktuigbouw / Elektro), niveau 4, leerjaar 1 & 2. Daarnaast is de module ook geschikt voor opleidingen waarbij de nadruk ligt op ontwerp zoals Creatieve Technologie.