Split the Risk

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar lopen om verschillende redenen een grotere kans op ongelukken en ongevallen dan de gemiddelde Nederlander. Jongeren zijn beweeglijker, nemen meer risico's en zijn zich minder bewust van eventuele gevolgen.

Doel van het lespakket is jongeren er bewust van te maken dat ze zichzelf (en anderen) veel ellende kunnen besparen als ze risico's beter inschatten. Veel ongelukken waar jongeren bij betrokken zijn, hadden voorkomen kunnen worden als er een fractie van een seconde langer was nagedacht. Vaak is er bij een ongeluk sprake van een combinatie van factoren: wrong time, wrong place ánd wrong action!

Het lespakket bestaat uit drie onderdelen:
Persoonlijkheidstest: De leerlingen maken een persoonlijkheidstest met daarin vragen over herkenbare situaties. Iemands persoonlijkheid bepaalt namelijk mede de kans op een ongeluk.
Testlab: In het zogenaamde Testlab doen de leerlingen een serie experimenten waarbij ze ontdekken wat de mogelijkheden maar ook de onmogelijkheden van hun lichaam zijn. Ze ervaren bijvoorbeeld dat het lastig is om geblinddoekt een geluid te lokaliseren.
CSI-analyse: Aan de hand van Analysekaarten analyseren de leerlingen heel gedetailleerd korte filmpjes. In de filmpjes staat een situatie uit het dagelijks leven, een beroepssituatie of een sportsituatie centraal. De hoofdpersonen nemen wel of niet een split second om de situatie in te schatten.

De lesmaterialen zijn gebundeld in een handzame tas. Deze bevat een docentenhandleiding, dvd en cd-rom met de filmfragmenten, Persoonlijkheidstest, Testlabkaarten, Analyse- en Informatiekaarten.

Het lespakket is ontwikkeld in opdracht van VeiligheidNL.