Split the Risk

Lespakket over het inschatten van risico's voor po en vo (ak/bi/mt/lo)

Jongeren tussen de 10 en 18 jaar lopen een grotere kans op ongelukken dan de gemiddelde Nederlander. Ze nemen meer risico en zijn zich minder bewust van eventuele gevolgen. Veel ongelukken kunnen voorkomen worden als jongeren een split second zouden nemen om stil te staan bij de risico's. Om leerlingen van verschillende leeftijden bewust te maken van risicogedrag en de gevolgen hiervan, is speciaal voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs Split the Risk ontwikkeld.

Doel van het lespakket is jongeren er bewust van te maken dat ze zichzelf (en anderen) veel ellende kunnen besparen als ze risico's beter inschatten. Veel ongelukken waar jongeren bij betrokken zijn, hadden voorkomen kunnen worden als er een fractie van een seconde langer was nagedacht. Vaak is er bij een ongeluk sprake van een combinatie van factoren: wrong time, wrong place ánd wrong action!

Het lespakket bestaat uit drie onderdelen:
Persoonlijkheidstest: De leerlingen maken een persoonlijkheidstest met daarin vragen over herkenbare situaties. Iemands persoonlijkheid bepaalt namelijk mede de kans op een ongeluk.
Testlab: In het zogenaamde Testlab doen de leerlingen een serie experimenten waarbij ze ontdekken wat de mogelijkheden maar ook de onmogelijkheden van hun lichaam zijn. Ze ervaren bijvoorbeeld dat het lastig is om geblinddoekt een geluid te lokaliseren.
CSI-analyse: Aan de hand van Analysekaarten analyseren de leerlingen heel gedetailleerd korte filmpjes. Welke hoofdpersonen nemen een split second om de situatie in te schatten en voorkomen daarmee een ongeluk?

In een aparte verkeersmodule wordt op een interactieve manier aandacht besteed aan de gevaren van afleiding in het verkeer.

Het lespakket is gratis voor scholen in de provincie Noord-Holland (muv Vervoerregio Amsterdam).

Voor overige scholen kost het lespakket €125.

Kosten

gratis voor scholen in Vervoerregio Amsterdam, €125 voor overige scholen

Onderwijsniveaus

 • Vmbo 1 - 4
 • Praktijkonderwijs (vo) 1 - 4
 • Basisonderwijs 7, 8
 • Havo 1 - 3
 • Vwo 1 - 3

Vakken

 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Lichamelijke opvoeding
 • Mentoruur
 • Verkeer

Leergebieden

 • Oriëntatie op jezelf en de wereld

Sectoren

 • Zorg en welzijn