Totally Traffic

Jongerenprogramma met lesmateriaal en gastlessen over verkeersveiligheid voor voortgezet onderwijs

Jongeren zijn dagelijks op weg in het verkeer. Meestal fietsend, alleen of in groepen, en vaak over routes waar ze in riskante verkeerssituaties terecht kunnen komen. En dat terwijl ook de psychosociale en fysieke ontwikkeling veel invloed kan hebben op hun gedrag, ook in het verkeer: het belang van de peergroup en de activiteit van hormonen zorgen voor de nodige 'reuring'.

TotallyTraffic is het structurele programma voor het voortgezet onderwijs in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg ter bevordering van de verkeersveiligheid. TotallyTraffic biedt ondersteuning door middel van menskracht en financiële middelen en door het aanbieden van een serie lesmodules. Scholen kunnen uit alle modules een menu op maat samenstellen al naar gelang de lokale situatie, problematieken en/of wensen. We streven hierbij, samen met de scholen, naar een structurele en permanente inbedding van verkeerseducatie in het lesprogramma. Dit betekent dat één of meerdere modules voor de leerjaren 1 t/m 5 worden uitgevoerd.

TotallyTraffic is ontwikkeld door ROV-ZH, Stadsgewest Haaglanden, stadsregio Rotterdam, de Provincie Zuid-Holland en de Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid in Zuid-Holland. Deze partners streven ernaar scholen zo te ondersteunen dat het voor hen eenvoudig en zinvol wordt om aandacht aan dit onderwerp te besteden op een voor leerlingen aansprekende manier.