Gemaal Keizersveer - Raamsdonk

Expositie over het waterschap en de werking van het gemaal

Gemaal Keizersveer speelt al sinds 1977 een belangrijke rol in de waterhuishouding van Brabant. Het gemaal pompt per uur bijna honderd miljoen liter water vanuit de lage polders de Bergsche Maas in om te zorgen dat sloten, beken en kanalen niet overstromen.

De expositie in het gemaal is ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Droppie Water leidt de leerlingen door de tentoonstelling. Maak hier kennis met de taken van het waterschap en de werking van het gemaal. Bekijk de educatieve waterfilm of één van de interactieve computerprogramma’s. Of speel zelf ‘waterschapje’: verschuif de stuwen en regel zo de waterstand.

De expositie is ontwikkeld in opdracht van waterschap Brabantse Delta.

Kosten

Gratis

Onderwijsniveaus

  • Basisonderwijs 7, 8

Vakken

  • Aardrijkskunde

Leergebieden

  • Oriëntatie op jezelf en de wereld

Subgebieden (wo)

  • Mens en samenleving
  • Natuur en techniek