Woudagemaal - Lemmer

Rondleidingen en educatie over het stoomgemaal voor basis- en voortgezet onderwijs

Het Woudagemaal in Lemmer is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Het Woudagemaal biedt groepen uit het onderwijs een rondleiding aan. In het interactieve bezoekerscentrum kan iedereen met een spectaculaire 3D film de kracht van stoom en water intensief beleven. Om het bezoek optimaal voor te bereiden en af te ronden is voor het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs een introductie- en een verwerkingsles ontwikkeld. Voor jonge kinderen is er een speciaal doeboekje gemaakt, dat verkrijgbaar is aan de balie.

De kinderen uit groep 7/8 maken in de introductieles kennis met hoofdmachinist Jelle Terpstra die hen alles vertelt over waterbeheer. Tijdens hun bezoek aan het Woudagemaal beantwoorden de kinderen allerlei bijzondere vragen in een spannende speurtocht. Zo komen ze meer te weten over de werking en geschiedenis van het gemaal. Kinderen die de speurtocht succesvol afronden, ontvangen een diploma van Jelle. In de verwerkingsles toetsen de kinderen hun opgedane kennis met een digitale quiz en verwerken ze hun ervaringen op een creatieve manier.

Het materiaal voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs sluit aan op de vakken Aardrijkskunde en Techniek. Centrale thema's zijn waterbeheer, de taken van Wetterskip Fryslân en de techniek van het Woudagemaal. In het introductiedeel ontdekken de leerlingen dat het belangrijk is om het water in Friesland te beheren. Ze maken kennis met de kathedraal van stoom: het Woudagemaal! Vervolgens gaan de leerlingen in groepjes aan de slag met onderzoeksopdrachten over wateroverlast in Nederland, de geschiedenis van het Woudagemaal, de techniek van het gemaal en de taken van het Wetterskip. Tijdens het bezoek aan het gemaal verdiepen de leerlingen hun kennis met interactieve opdrachten. Ter afsluiting presenteren ze hun opdrachten en testen ze hun kennis met een digitale quiz.

Kosten

Lesmateriaal gratis, Rondleiding € 3,50 per leerling

Onderwijsniveaus

 • Basisonderwijs 7, 8
 • Vmbo 1 - 3
 • Havo 1 - 3
 • Vwo 1 - 3

Vakken

 • Aardrijkskunde
 • Algemene natuurwetenschappen
 • Culturele en kunstzinnige vorming
 • Geschiedenis
 • Maatschappijleer
 • Natuurkunde
 • Techniek

Leergebieden

 • Oriëntatie op jezelf en de wereld

Subgebieden (wo)

 • Mens en samenleving
 • Natuur en techniek
 • Tijd

Sectoren

 • Techniek

Profielen

 • Cultuur & Maatschappij
 • Natuur & Techniek