Keringhuis

Excursie en educatieve waterspeelplaats bij de Maeslantkering

Nederland is een waterland. Ingeklemd tussen de zee en grote rivieren. De afwisselende, interactieve en leerzame expositie in het Keringhuis laat zien hoe we droge voeten houden in ons lage land aan zee.

Ontdek in het Keringhuis hoe we in Nederland omgaan met te veel en soms te weinig water. Ga zélf aan de slag op het interactieve waterplein. Buiten ligt een educatieve waterspeelplaats. Hier leer je spelenderwijs hoe het principe ‘ruimte voor de rivier’ werkt. In het Learning Center kunnen basisschoolklassen en leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs terecht voor boeiende waterworkshops op maat.

Combineer het bezoek aan het Keringhuis met een educatieve rondvaart door het nieuwste havengebied van Rotterdam. De havenrondvaart begint bij de Maeslantkering en vaart via de Nieuwe Waterweg en het Breeddiep naar het imposante Europoortgebied. U ziet een grote verscheidenheid aan industrieën, zoals container- en ertsoverslagbedrijven. Hier ziet u schepen die groter zijn dan menig flatgebouw. Na de rondvaart heeft u een goed beeld van één van de grootste zeehavens ter wereld. Op de boot is interactief lesmateriaal bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Een rondvaartticket kost € 6,90 (4 t/m 11 jaar) of € 13,75 (volwassenen).

Kosten

Rondleiding € 39,00 per klas (max. 35 lln.) Rondvaart € 6,90 per leerling

Onderwijsniveaus

 • Basisonderwijs 7, 8
 • Vmbo 1 - 4
 • Havo 1 - 4
 • Vwo 1 - 4

Vakken

 • Aardrijkskunde
 • Economie
 • Geschiedenis
 • Milieu
 • Natuur
 • Techniek

Leergebieden

 • Oriëntatie op jezelf en de wereld

Subgebieden (wo)

 • Mens en samenleving
 • Natuur en techniek
 • Ruimte
 • Tijd

Sectoren

 • Economie
 • Techniek

Profielen

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Techniek