De wereld van DNB

Economieles over de kerntaken van DNB voor het voortgezet onderwijs

Deze online les laat leerlingen op interactieve wijze ontdekken wat de kerntaken van DNB zijn en wat het belang daarvan is voor de welvaart in Nederland. Aan bod komen economische principes en begrippen, zoals rente, inflatie, koopkracht en economische groei.
Betrek daar de verkiezing van Trump, de Brexit of energieprijzen in en de actuele economieles is compleet.